Workshop, Cursus en Opleiding

Je zoekt een manier om jouw medewerkers bewust te maken van hun mogelijkheden op het gebied van gezondheid en vitaliteit en wilt hen helpen om deze ook te benutten. Of je wil de verbinding met jouw organisatie of de verbinding met elkaar als groep/afdeling vergroten aan de hand van een educatief thema.

Samen met mijn partners hebben we hiervoor een aantal onderhoudende en actieve workshops ontwikkeld, waarbij jouw medewerkers direct met het geleerde aan de slag kunnen.  Onze ambitie is om hierbij een daadwerkelijke verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen, die ook op de langere termijn wordt vastgehouden.

Voorbeelden van thema’s zijn

  1. Leven en overleven

  2. De sleutel naar jouw kracht

  3. Focus en veerkracht

  4. Vitaliteit en volhouden

  5. Gezond werken aan de computer

  6. Opleiding Ergocoach

  7. Opleiding Preventiemedewerker

  8. Managementtraining; Preventief Burnout programma

  9. Managementtraining; Stress bespreekbaar maken met uw medewerkers

  10. Managementtraining; Strategisch Vitaliteitsmanagement

De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op jouw locatie en worden gecombineerd tot een of meerdere dagdelen. Mochten je gedachten uitgaan naar een ander thema, dan bespreek ik graag de mogelijkheden.