Onze Waarden

Klik om te openen

Mensen maken het verschil in organisaties. Hun energie en werkplezier zijn dé aanjager voor een goede werksfeer en resultaat- en klantgericht gedrag. De sleutelrol hierbij heeft de leidinggevende die hiervoor  de fundamentele voorwaarden creëert.

Dit vanuit de overtuiging dat organisaties op hun sterkst zijn als ze hun mensen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Samen met u gaan wij  voor oplossingen die passend zijn in uw organisatie. Wij willen een betrouwbare partner zijn met inhoud en geen gebakken lucht.

Holistisch; wij nemen altijd de gehele organisatie in ogenschouw.

Op maat; wij gaan uit van uw wensen, zodat wat we doen ook werkt in uw organisatie.

Wetenschappelijk onderbouwd; we werken volgens de laatst bewezen inzichten.

Pragmatisch en efficiënt, we richten ons op aantoonbare effecten. Dit betekent dat we altijd meetbaar maken wat een interventie heeft opgeleverd. Dit doen we o.a. door monitoring, enquêtes en branchecijfers.

Eerlijk over de slagingskansen.

U kiest voor mij en mijn samenwerkende partners als u op zoek bent naar een specialist in de energie van mensen in organisaties.

Samen  garanderen wij een open communicatie, eerlijke feedback en het actief bouwen aan wederzijds vertrouwen. Hiermee leggen we de basis voor een fijne samenwerking.

We hebben ruime ervaring als adviseur, trainer, coach en/of leidinggevende. We zijn mensen met passie voor ons vak.

Wij werken vanuit wetenschappelijke theorieën, zodat we kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn van bepaalde acties op basis van deze theorieën. Daarbij gebruiken we alleen bewezen technieken, gericht op resultaat en passend bij u.

We gebruiken heldere KPI’s en duidelijke meetinstrumenten, gekoppeld aan indicatoren van uit uw organisatie, als een sturingsmechanisme,

We werken samen met u aan een fundament om Vitaliteit te kunnen managen en borgen in de lijn. Concreet betekent dit dat mensen in de lijn nieuwe vaardigheden gaan krijgen om de energie op hun afdelingen/teams te managen en te richten.

Wij werken vanuit de visie dat iedereen expert is van zijn eigen leven. Dat betekent dat we geen generiek programma draaien, maar altijd ondersteuning leveren die aansluiten bij uw behoefte.