Duurzaam inzetbaar zijn door een Vitaliteitstraject

Ben je op zoek naar een bevlogen en gezonde medewerker? Samen met jouw medewerker(s) werk ik met mijn partners aan het vergroten van vitaliteit, wat veel verder gaat dan “gezond” zijn. Het heeft te maken met betrokkenheid, inspiratie, relaties, autonomie, veranderingsbereidheid en kracht. Vitale medewerkers zullen minder en ook minder snel uitvallen en productiever zijn. Aandacht hiervoor is geen luxe, maar een harde voorwaarde voor jouw organisatie om optimaal te kunnen presteren.

Wanneer kunt u een vitaliteitstraject inzetten?

Voor veel werkgevers vormt een bovengemiddeld kort verzuim de aanleiding. Dit zijn veelal tekenen dat jouw medewerker meer risico loopt op een langdurig verzuim. Het kan ook zijn dat je een medewerker heeft die aangeeft fysieke- of mentale gezondheidsklachten te hebben. We kunnen een vitaliteitstraject preventief of als re-integratie inzetten bij medewerkers met gezondheidsklachten als fybromyalgie, nek-schouderklachten, hoge stress, Burn-out en ALK etc.

Hoe ziet een Vitaliteitstraject eruit?

We starten met een intake. Hierbij maken we gebruik van een betrouwbare vragenlijst over de gezondheid, werkbeleving en psychologische basisbehoeften. Bij pijnklachten wordt een beweeganalyse gedaan, zodat we uiteindelijk een compleet plaatje hebben van de problematiek en situatie. Samen met de medewerker bepalen we welke wensen er zijn, hoe het resultaat eruit gaat zien en wat dit betekent als dit behaald wordt. Vooral die betekenis is belangrijk, want dat geeft aan waar de motivatie zit. We bespreken de mogelijke obstakels die we kunnen tegenkomen en maken een plan voor behandeling. Na de intake wordt dit besproken met de leidinggevende. Samen wordt dan besloten om door te gaan met het traject of dat een andere weg misschien meer passend is.

Zodra we gestart zijn worden sessies afgesproken bij jouw op locatie. Elke keer krijgt de coachee ‘huiswerk’ om te oefenen, uit te zoeken en activiteiten te doen naar de richting van het resultaat.

Aan het einde van het vitaliteitstraject evalueren we met betrokken medewerker en leidinggevende. We maken afspraken om het geleerde te kunnen doorzetten. Na een aantal maanden maken we aan afspraak voor een nazorggesprek.

Samen werken wij aan een stevig fundament, waardoor jouw medewerker niet snel zal terug vallen in de oude gewoontes. Jouw medewerker krijgt voldoende bagage mee om vitaal te blijven.

Een vitale medewerker maakt het verschil!