Preventief medisch onderzoek, PMO

Een PMO is een combinatie van het wettelijk verplichte PAGO en een health-check

Insteek PMO

De inhoud van het PMO is gebaseerd op het Huis van Werkvermogen. Het HvW beschrijft de factoren (verdiepingen) die invloed

hebben op het werkvermogen (duurzame inzetbaarheid). Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier

verdiepingen. Een dak staat pas stevig op een huis als alle verdiepingen in orde zijn. Zijn er

problemen op een van de verdiepingen, dan vermindert dit het werkvermogen en dit kan leiden tot verzuim. Ook externe factoren kunnen hier een rol spelen. Een goed werkvermogen ontstaat wanneer de eerste drie verdiepingen, die staan voor wat de werknemer kan en wil, in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt.

 

Centraal in ons PMO staat dit huis van werkvermogen. D.m.v. een vragenlijst ingegaan op de volgende elementen (verdiepingen): gezondheid, competenties (vakkennis & vaardigheden), normen en waarden (motivatie & betrokkenheid en de werk-privé balans) en werk (o.a. fysieke belasting/ werkdruk).

Uitvoering PMO

Samen overleggen we hoe de inhoud van het PMO er uit zal zien. Hiervoor nemen we de RI&E als basis en kijken welke speerpunten er in jullie organisatie nog meer zijn op gebied van Duurzame inzetbaarheid. Het PMO  wordt daarmee op maat gesneden, jouw organisatie en medewerkers staan centraal. Daarnaast besteden we veel aandacht aan communicatie over en betrokkenheid van medewerkers en management. Daarmee creëren we draagvlak voor het programma in de organisatie.

Tijdens het individuele consult bespreken de medewerker en de coach de uitkomsten van de vragenlijst en het onderzoek.

Managementrapportage + plan van aanpak

Als adviseur verzorg ik een managementrapportage op organisatieniveau. Met stuurinformatie op organisatie- en afdelingsniveau voor het formuleren van beleid en het opstellen van een  plan van aanpak ter verbetering van het werkvermogen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.