Programma Strategisch Vitaliteitsmanagement

U kunt dit realiseren m.b.v. ons Duurzaamheidsprogramma waarin we leidinggevenden trainen en coachen. Dit praktisch programma is gebaseerd rondom de Evolutionair leiderschapstheorie en bestaat uit een programma rond 5 aandachtsgebieden. We geven dit programma in kleine groepen leidinggevenden over een periode van 6 maanden tot 1 jaar. Het gaat om bijeenkomsten van 2 uur waarin we alle 5 aandachtsgebieden doorlopen en implementeren. Dit kan klassikaal of online. In de tussenliggende perioden worden opdrachten uitgevoerd, zodat geoefend en geïmplementeerd wordt.

Elk kwartaal wordt gemeten m.b.v. KPI’s hoe de ontwikkeling ervoor staat.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. Wie ben ik als leider en waar sta ik voor?

Jij bent de baas en hoe voeg jij waarde toe? Welke rollen neem je aan en hoe ga je om met jou macht? Je leert leidinggeven vanuit jou waarden en gebruik maken van jou kwaliteiten en dat van jou teamleden.

4. Hoe willen we met elkaar omgaan?

Pesten en de gevolgen hiervan op de werkvloer. Je leert wat je kunt doen om pesten te voorkomen en bij pestgedrag op te treden. Hoe werk je aan timing, motiveren van het team en wat te doen bij een conflict. Je leert de impact van jou emoties op de energie van de groep.

2. Wat leeft er in mijn team?

Als de klant koning is, waar staan dan jou teamleden? Hierbij gaat het vooral om betrokkenheid bij de afdeling door direct contact. Het betekent dat je leert luisteren en ontdekken wat er echt speelt. Binnen dit thema leer je luister- en gesprekstechnieken, waarbij het niet nodig is om het probleem ook op te lossen of dat je als leidinggevende altijd alles moet kunnen en weten.

5. Ontwikkel je team, ontwikkel jezelf

Ontwikkelen gaat met wrijving. Vanuit dit aandachtsgebied leren we jou conflictresolutie toepassen. In deze fase gaan we de gesprekstechnieken verdiepen en specifiek toepassen op conflictsituaties. In dit laatste blok leer je hoe je je eigen team kunt trainen met deze inzichten en vaardigheden.

3. Beslissen is een proces

Wat is er nodig om een groep effectief te leiden? We werken steeds verder van macht naar gezag. Je leert in deze fase welke morele competenties bij je passen en hoe je dit kan inzetten om je team te inspireren. Je leert beslissingsregels toepassen in lastige situaties. Je leert een slecht nieuws brengen en het beslissingsproces te evalueren.