Opleiding van uw medewerkers als Ergocoach

De Ergocoach heeft een ondersteunende en adviserende functie voor respectievelijk de werkgever, arbocoördinator en de werknemers. Het doel van de basistraining is de deelnemers op te leiden tot Ergocoach. De nadruk van deze training ligt op het ontwikkelen van ergonomische kennis en wel zodanig dat de deelnemers zelfstandig en gestructureerd een werkplekonderzoek kunnen uitvoeren. Daarbij komen verschillende thema’s aan bod:

  • Houding en beweging,
  • KANS en Stress,
  • Motiveren van eigen collega’s,
  • Samenwerken met andere Ergocoaches.

 

De opleiding duurt 1 dag met na 1 maand een ½  dag terugkomdag.

De vervolgtraining

Het doel van de verdiepende training is de Ergocoach vanuit de eigen ervaring meer kennis op het gebied van anatomie en fysiologie aan te bieden. Door meer kennis van de werking van het menselijk lichaam kan adequaat advies gegeven worden aan beeldscherm medewerkers ter preventie van klachten.

De nadruk van de training ligt op het ontwikkelen van kennis en adviesvaardigheden, zodat de deelnemer uitleg kan geven en medewerkers kan motiveren het individuele gedrag aan te passen. De adviesvaardigheden worden aan de hand van eigen ervaringen en beeldvorming besproken en d.m.v. rollenspellen met elkaar geoefend. De vervolgopleiding duurt 1 dag.

  • Na afloop van de training hebben de deelnemers o.a. inzicht in en/of geoefend met: herkennen van werkplekgerelateerde klachten vanuit de invalshoeken werktaken, werktijden, werkdruk, werkhouding en werkplek;
  • de gezondheidskundige en fysiologische achtergronden van gezond zittend werken;
  • statische, mentale en dynamische belasting: oorzaken van KANS;
  • feedback geven;
  • taakafbakening van de “functie” Ergocoach.

Terugkomdagen

Het doel van de jaarlijkse terugkomdagen is om de deelnemers op te frissen en om de knelpunten die zij ervaren tijdens het uitveren van hun taal als Ergocoach te bespreken. Afhankelijk van de wensen van de Ergocoaches worden deze terugkomdagen in overleg ingevuld.