Strategisch Vitaliteitsmanagementprogramma’s

Op naar vitale teams!

Bij het ene team lijkt de vitaliteit af te spatten, bij het andere team voelt het aan als stressvol en gezeur. Hoe komt dat? Maar vooral, hoe maak je van een gestrest team, een team waar wel vitale medewerkers samenwerken en op elkaar kunnen bouwen. Waar mensen constructief samenwerken, elkaars talenten benutten, successen én teleurstelling durven delen en met plezier naar hun werk gaan?

Vitaliteit gaat over energie! Energie van mensen, van medewerkers, van teams, van afdelingen en dus van organisaties.

Als wij denken aan energie, dan denken wij aan een bijenkorf. In de bijenkorf werken alle bijen met- en naast elkaar en iedere bij weet precies wat die moet doen. Samen bereiken ze veel meer dan in hun eentje. De hele bijenkorf zoemt en straalt enorme energie uit. Dat is ons beeld bij een vitale organisatie.

Zie jij het voor je? Jouw bedrijf als een krachtig en vitaal bedrijf?

Vitale organisaties draaien om groepen. We zien grootste successen door samenwerking van de hele groep. De sleutelrol om hier aan te werken ligt bij de leidinggevenden. Zij hebben de taak om de energie van hun team te managen en dat is Strategisch Vitaliteitsmanagement. Leidinggevenden kunnen dit leren op een manier die bij hen past.

Het doorlopen van dit praktische Leiderschapsprogramma resulteert in een vitaal team met een fundament om op basis van de principes van Ostrom. Concreet betekent dit dat mensen in de lijn nieuwe vaardigheden gaan krijgen om de energie op hun afdelingen/teams te managen en te richten.

ABC als vitamines voor energie binnen jou organisatie!

Borgen en meten m.b.v. meetinstrumenten op basis van organisatie eigen KPI’s

We zorgen voor inzichtelijke en meetbare resultaten op basis van een nulmeting en kwartaalmetingen. We starten met het maken van een CPPO-analyse, zodat je een begroting hebt van kosten en baten. Hierbij maken we zeker gebruik van uw verzuimcijfers, maar we weten allemaal dat dit niet alles zegt en maken we graag afspraken op basis van andere KPI’s.

Theoretisch kader

Strategisch vitaliteitsmanagement is gestoeld op een aantal wetenschappelijke theorieën. Waar is dat belangrijk voor? Vanuit een theorie kunnen we een bepaalde mate voorspellen wat er gebeurt, zodat we ook op basis van die theorie naar oplossingen kunnen zoeken. Ik noemde net al de evolutietheorie en de zelfdeterminatietheorie. Hierdoor weten we dat de grootste successen worden behaald door goed functionerende groepen.

De principes die nodig zijn om groepen goed te laten functioneren zijn onderzocht door Elinor Ostrom, zij heeft er zelfs de Nobelprijs voor gewonnen. Past dat bij jouw bedrijf, of neem jij met minder genoegen?