Coaching Vitaal Leidinggeven

Individuele coaching van jou als ‘de mens die leiding geeft’. Op basis van jouw vraag maken we een maatwerk coachprogramma. Thema’s die we kunnen bespreken zijn: Wie ben ik als mens en wie ben ik als leidinggevende?

We gaan jouw morele competenties koppelen aan jouw waarden. Dit betekent flink reflecteren op wat jouw waarden zijn. Waarden zijn altijd bezien vanuit een positief uitgangspunt, maar je hoeft er nog niet goed in te zijn. Wat kun je vaker inzetten en waar kun jij jezelf ontwikkelen?

Emoties en stemmingen van jou als leidinggevende zijn besmettelijk voor het hele team. Ofwel de invloed die je hebt op je team is enorm. We leren je emoties en stemmingen te kanaliseren, omdat dit impact heeft op de energie en resultaat van het team.

Hoe ziet een Vitaal coachtraject eruit?

We starten met een intake. Hierbij maken we gebruik van een betrouwbare vragenlijst over de gezondheid, werkbeleving en psychologische basisbehoeften, zodat we uiteindelijk een compleet plaatje hebben van jouw coachvraag en de situatie. Samen met jou bespreken we jouw wensen, hoe het resultaat eruit gaat zien en wat dit betekent als dit behaald wordt. Vooral die betekenis is belangrijk, want dat geeft aan waar jouw motivatie zit. We bespreken de mogelijke obstakels die we kunnen tegenkomen en maken een plan voor het coachtraject.