Duurzaam inzetbaar zijn

Arbeid speelt een centrale rol in ons leven. Duurzaam inzetbaar zijn is essentieel voor werkgever en medewerker. Drie aspecten maken dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven: Vitaliteit, Werkvermogen en employability.

Bent u op zoek naar een bevlogen en gezonde medewerker? Samen met uw medewerker(s) werken wij aan het vergroten van vitaliteit, wat veel verder gaat dan “gezond”zijn. Het heeft te maken met betrokkenheid, inspiratie, relaties, autonomie, veranderingsbereidheid en kracht. Vitale medewerkers zullen minder en ook minder snel uitvallen en productiever zijn. Aandacht hiervoor is geen luxe, maar een harde voorwaarde voor uw organisatie om optimaal te kunnen presteren.

Wanneer kunt u een vitaliteitstraject inzetten?  Voor veel werkgevers vormt een bovengemiddeld kort verzuim de aanleiding. Dit zijn veelal tekenen dat uw medewerker meer risico loopt op een langdurig verzuim. Het kan ook zijn dat u een medewerker heeft die aangeeft fysieke- of mentale gezondheidsklachten te hebben. We kunnen een vitaliteitstraject preventief of als re-integratie inzetten bij medewerkers met gezondheidsklachten als fybromyalgie, nek-schouderklachten, hoge stress, burn-out , loopbaanvragen etc.