Opleiding Ergocoach

Health Factor Business biedt zowel een basistraining als vervolgtraining Ergocoach aan, die uw medewerker in korte tijd en op doeltreffende wijze klaarstoomt voor de rol van Ergocoach. De Ergocoach heeft een ondersteunende en adviserende functie voor respectievelijk de werkgever, arbocoördinator en de medewerker. Zijn taak is om preventief werkplekonderzoek te doen en voorlichting te geven aan de collega’s.

Het doel van de basistraining is de deelnemers op te leiden tot Ergocoach. De nadruk van deze training ligt op het ontwikkelen van ergonomische kennis en wel zodanig dat de deelnemers zelfstandig en gestructureerd een werkplekonderzoek kunnen uitvoeren. Daarbij komen verschillende thema’s aan bod:

Houding en beweging,
KANS en Stress,
Motiveren van eigen collega’s,
Samenwerken met andere Ergocoaches.

De opleiding duurt 1 dag met na 1 maand een ½  dag terugkomdag.

Het doel van de verdiepende training is de Ergocoach meer kennis op het gebied van anatomie en fysiologie aan te bieden die aansluit op de eigen ervaringen.

De nadruk van de training ligt op het ontwikkelen van kennis- en adviesvaardigheden, zodat de deelnemer uitleg kan geven en medewerkers kan motiveren het individuele gedrag aan te passen. De adviesvaardigheden worden aan de hand van eigen ervaringen en beeldvorming besproken en d.m.v. rollenspellen met elkaar geoefend. De vervolgopleiding duurt 1 dag. Na afloop van de training hebben de deelnemers o.a. inzicht in en/of geoefend met:

Herkennen van werkplekgerelateerde klachten vanuit de invalshoeken werktaken, werktijden, werkdruk, werkhouding en werkplek;
De gezondheidskundige en fysiologische achtergronden van gezond zittend werken;
Statische, mentale en dynamische belasting: oorzaken van KANS;
Feedback geven;
Taakafbakening van de “functie” Ergocoach.

Intervisie

Naast bovenstaande Ergocoach trainingen organiseren wij intervisie. Het doel van de intervisie is om de knelpunten die Ergocoaches ervaren tijdens het uitvoeren van hun taak als Ergocoach te bespreken. Afhankelijk van de wensen van de Ergocoaches worden deze intervisiemomenten in overleg ingevuld.