Preventief Medisch Onderzoek

VitaalPMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek specifiek gericht op de Vitaliteit en Inzetbaarheid van uw medewerker en kan worden ingezet voor de vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s bij de medewerkers in uw organisatie. Met het Vitaal PMO kunnen arbeidsgebonden risico’s, vitaliteit en inzetbaarheid in kaart worden gebracht. Bij (potentiële) problemen wordt tevens een advies geformuleerd.

Waarom een VitaalPMO van Health Factor Business?

De arbeidsgebonden risico’s staan beschreven in uw RI&E. U bent als werkgever verplicht volgens artikel 18 van de Arbowet om uw medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een PMO dat gericht is om de effecten van de arbeidsgebonden risico’s  te voorkomen.

Health Factor Business gaat verder: naast deze risico’s komt bij een VitaalPMO van Health Factor Business ook de vitaliteit en leefstijl  van uw medewerker aan de orde.

Volgens de Arbowet is deelname aan een VitaalPMO niet verplicht. We willen niet inspelen op angsten op toekomstige gezondheidsschade  om mee te doen met een PMO. Echter, het actief deelnemen aan een VitaalPMO-programma kan voor uw medewerker de start zijn om zijn leefstijlgedrag definitief te veranderen of de bevestiging zijn het goed te doen. Deze deelnemers kunnen een voorbeeld zijn voor anderen.

Een VitaalPMO van Health Factor Business is uniek, omdat er alleen gezondheidsfactoren gemeten worden waar we op basis van wetenschappelijk en praktisch bewijs iets aan kunnen doen. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en motiveren deze om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

Is een VitaalPMO ook iets voor uw medewerkers? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.