Breng vitaliteit naar een hoger niveau, juist nu

Werkgevers inventariseren arbeidsrisico’s, besteden aandacht aan duurzame inzetbaarheid en  implementeren arbobeleid. Maar maken die inspanningen een organisatie blijvend vitaal? Zet met strategisch vitaliteitsmanagement een stap verder, om vitaliteit volwaardig te realiseren en te kunnen borgen. Dat is nodig, zeker in deze tijd.

Vitaliteit gaat over energie. De energie van medewerkers, van teams, van afdelingen en dus van organisaties. Neem een bijenkorf als metafoor. Daar werken alle bijen met en naast elkaar en iedere bij weet precies wat die moet doen. Samen bereiken ze veel meer dan in hun eentje. De hele bijenkorf zoemt en straalt een enorme energie uit. Dat is het beeld wat ik heb bij een vitale organisatie.

Programma’s om ziekteverzuim tegen te gaan en vitaliteit te verbeteren kunnen nog zo mooi zijn, het goed volhouden van die programma’s is vers twee, merk ik in de praktijk. Eén van de redenen waarom mensen deelname aan vitaliteitsprogramma’s niet kunnen volhouden, is dat ze aan het overleven zijn. Ze missen in hun groep binding, competenties of autonomie en dat leidt tot stress.

Het gevolg van de stress bij deze mensen is dat voor hen andere dingen belangrijker worden, zoals de gevolgen van maatregelen op het werk of de relatie met de partner. Ook verlegt de focus zich vaak naar doelen op de korte termijn. Door de stress dooft ook de vlam van het enthousiasme, die er eerst wel was.

Een groep die goed functioneert biedt de groepsleden een gevoel van verbondenheid en de veiligheid om zichzelf te kunnen zijn. Een goed samenwerkende groep kan op basis van die waarden grote successen boeken.

Het bevredigen van de behoefte aan binding, competenties en autonomie is van groot belang bij het bouwen aan een vitale organisatie. De kern van Strategisch Vitaliteitsmanagement: het richten en managen van de groepsenergie.

Strategisch vitaliteitsmanagement is gestoeld op een aantal wetenschappelijke theorieën. De principes die nodig zijn om groepen goed te laten functioneren zijn onderzocht door Eleonor Östrom, zij heeft er een Nobelprijs mee gewonnen.

Met mijn programma voor Strategisch Vitaliteitsmanagement kan vitaliteit worden geborgd in de lijn. Dat betekent concreet dat mensen in de lijn nieuwe vaardigheden krijgen om de energie in teams te managen en te richten. Zo kan het hele bedrijf blijven meebewegen in een steeds veranderende wereld. Het programma is speciaal gericht is op het leren van de principes, met specifieke begeleiding en borging. Als sturingsmechanisme gebruiken we heldere KPI’s en duidelijke meetinstrumenten, gekoppeld aan indicatoren van de organisatie. Dat leidt voor u als werkgever tot een meetbare winst, een lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en meer bestendige arbeidsrelaties.

Heeft u interesse in mijn programma ‘Strategisch Vitaliteitsmanagement’? Ik kom graag langs om te bespreken hoe e.e.a. er voor uw organisatie uit kan zien.

Meer informatie kunt u ook lezen op www.strategisch-vitaliteitsmanagement.nl