Werkidentiteit

Wat u binnen uw organisatie graag zou willen zien, is dat er soepel kan worden geschakeld en dat eventueel ontstane gaten zonder problemen worden gedicht. U bent op zoek naar dynamische cohesie! Als er binnen uw organisatie dynamische cohesie is dan beweegt de gehele organisatie geruisloos en soepel naar links of rechts. U kunt dit vergelijken met een zwerm spreeuwen, die zonder leider intact blijft en geruisloos één kant op beweegt.

Elke ondernemer zou graag willen dat een medewerker met plezier en bevlogenheid aan het werk gaat. Maar hoe kunt u dit realiseren? Wij hebben diverse diensten om de dynamische cohesie binnen uw bedrijf te verbeteren.

Een betrokken medewerker maakt het verschil,
maar een dynamische afdeling is goud waard voor u en de onderneming.

Dit is te realiseren door uw management en medewerkers een positieve werkidentiteit aan te leren en te behouden.

Doelstelling

Het tot stand brengen van een dynamische cohesie binnen uw organisatie, zodat u samen optimale resultaten kunt behalen. Een organisatie die intern geruisloos opereert. Waar medewerkers met plezier naar het werk gaan en flexibel meebewegen met veranderingen in de markt.

Hoe werkt het?

Het trainingsprogramma bestaat uit drie fases: inspireren, motiveren, vitaliseren.

Fase 1: Inspireren; Ontdekken van de positieve werkidentiteit en de sterke eigenschappen.
In deze fase maken we kennis met elkaar. Daarbij wisselen we ervaringen uit en werken we samen aan het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie en binding met uw onderneming. Daarnaast verzamelen we gegevens door middel van interviews en onderzoek. Bijvoorbeeld een VitaalPMO en een bedrijfsscan op gebied van vitaliteit.

Fase 2: Motiveren;
In deze fase kunnen we verschillende trainingsonderdelen inzetten, afhankelijk van de resultaten uit de bedrijfsscan . De afzonderlijke onderdelen hebben als doel de deelnemers te motiveren tot gedrag dat bijdraagt aan een positieve werkidentiteit.

Fase 3: Vitaliseren;
Persoonlijke coaching, of in kleine groepen, leidt in sommige gevallen tot meer succes. Tijdens deze fase kunnen ook fysieke scans of testen plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van de bedrijfsscan bepalen we welke training passend is.

Graag komen wij bij u langs om toe te lichten wat we voor u kunnen betekenen.