Referenties

Nanny Landman heeft bij de Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants een beeldscherm werkplekonderzoek uitgevoerd. Werknemers zijn vooraf aanwezig geweest bij een workshop “Gezond werken aan de computer”. In deze workshop heeft Nanny tips en trucs gegeven voor het gezonder en bewuster werken voor beeldschermwerkers. Praktisch, to the point en een gezonde dosis humor zijn woorden die passen bij deze presentatie. Tijdens de werkplekonderzoeken op locatie zijn werkplekken zo optimaal mogelijk ingesteld met de middelen die voor handen zijn. Het denken in praktische oplossingen en het creëren van quick win situaties zonder de kritische blik te verliezen zijn kenmerkend voor de samenwerking met Nanny. Dit alles resulteert in een overzichtelijke rapportage die handvaten biedt voor eventuele verdere aanpassingen van de verschillende werkplekken.

Afdeling Personeel & Organisatie

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

Geert Fleuren, Bedrijfsvoering Belastingdienst, Preventiemedewerker

De Belastingdienst regio Oost Brabant heeft op het gebied van werkplekonderzoeken, opleiden van ergo-coaches zeer goede ervaringen met Mw. Landman. Uit de goed verzorgde rapportages komt haar deskundigheid duidelijk naar voren. Doorlooptijden zijn kort en de rapportages zijn verzorgd en voorzien van adviezen waar de medewerkers iets mee kunnen.

Ze is een plezierige gesprekspartner op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

Bert Horsting, Hoofd Bureau Services en Middelen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Een aantal van onze conciërges voeren in onze gebouwen werkplekinrichtingen (WPI) uit, dat wil zeggen dat zij medewerkers die een kantoorwerkplek hebben op ergonomisch gebied controleren en adviseren. Deze conciërges (ergocoaches) worden jaarlijks geschoold door Nanny Landman.

Doel van de scholing is de bestaande kennis van de materie te consolideren, nieuwe kennis aanbrengen daar waar ontwikkelingen zijn en tenslotte het coachen van de ergocoaches om de administratieve afhandeling goed te laten verlopen.

Nanny, soms geassisteerd door een collega, verzorgt deze trainingen naar onze volle tevredenheid. Zij sluit prima aan bij onze medewerkers en kan mede daardoor de inhoudelijke kennis uitstekend overbrengen, naast de bewustwording van de verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Naar aanleiding van klachten van enkele baliemedewerkers hebben wij Nanny Landman gevraagd om een ergonomisch adviesrapport uit te brengen, wat op korte termijn resulteerde in een goed gedocumenteerd bondig adviesrapport met een aantal heldere en bruikbare adviezen. Ook op dit vlak heeft Health Factor Business aan ons een tevreden klant.

Ik ben Jules van der Steen, 65,  mede-eigenaar van Van der Steen Schoenen te Vught.  Altijd sportief in de weer met tennis, rennen en lange afstand en alpine wandelen met bepakking.

Tenminste dat WAS zo; bij het overspringen van een greppeltje, blesseerde ik dusdanig mijn achillespees, dat ik vrijwel niet meer kon lopen.

Via diverse fysiotherapeuten, met triggerpoint, dryneedling.. massages enz.., die weinig resultaat opleverden, zelfs een nieuwe fiets, om toch sportief aan de gang te blijven, kwam ik in contact met de begeleidster van mijn vrouw, Nanny Landman van Health Factor Business.

Zij stelde in EEN sessie vast, dat mijn achillespeesprobleem veroorzaakt werd door mijn houding, manier van zitten en bewegen.

Na mijn doel te hebben vastgesteld: ik wil weer de bergen in van de zomer, zijn we aan het oefenen gegaan. Ik heb heel wat begrippen bijgeleerd en bewogen op dusdanige manieren, die ik in eerste instantie nogal cynisch beschouwde, omdat ik pragmatisch, dus van ‘gezweef’  dwars ben.

Het voorjaar vorderde, ik liep weer een rondje ‘ umhausen’ en de pijn verdween beetje bij beetje. Na 2 maanden ‘mocht’ ik weer wat langere wandelingen gaan proberen. Ik heb zelfs ‘Nordic walken’ geleerd van haar.

Om kort te gaan diezelfde zomer ging ik met mijn bergwandelvriend omhoog, eerste dag 350 meter gestegen, tweede dag 1100 meter, en ZONDER pijn, de hele week duizenden meters gedaald en gestegen, zonder ook maar ergens last van te krijgen, hooguit wat ademtekort, maar dat kun je moeilijk aan Nanny toeschrijven.

Korte conclusie: je bewegingsapparaat functioneert niet meer naar wens, schroom niet contact op te nemen met Nanny, je staat versteld van jezelf en de mogelijkheden die zij je aanreikt.